Огромна част от жилищата у нас са панелно строителство и в тях живеят почти 1/5 от българите. Като се има предвид, че първите панели са построени около 1960, а последните – около 1990, съвсем естествено в обществото се вихри спор за годността и остатъчния живот на панелните жилища. Мненията варират от „панелът е най-сигурната конструкция“ до „взривявайте ги веднага“. Разбира се, както във всяка друга сфера, така и тук крайностите не отразяват реалността.

Колко е животът на панелните блокове и крият ли те рискове?

Особености на панелното строителство

При този тип конструкция всяка част – стени, подове, тавани – са произвеждани предварително в така наречените домостроителни комбинати. Панелите представляват стоманобетонни плоскости. В готов вид те се монтират един за друг чрез заваряване на оставените предварително армировъчни връзки. Заварките се обмазват с противокорозионни продукти и се заливат с бетон. Конструкцията е гъвкава и при земетресения многократно е доказвала високата си устойчивост. Имотите са типови, като има едностайни, двустайни и тристайни апартаменти, разпределението е функционално и е било изключително удобно и модерно за времето си.

Колко е животът на панелните блокове и крият ли те рискове?

Разбираемо е защо здравината на блоковете, панелно строителство, зависи основно от здравината на заварките между панелите. Колко качествено са били направени те? Това е трудно да се установи със задна дата. От една страна производството и монтажът са били строго контролирани, твърди се, че тези заварки са били изпълнявани от най-добрите заварчици. От друга – голяма част от панелите са строени от трудови войски, състоящи се преобладаващо от слабограмотни войници. Говори се за вестници, използвани за уплътняване, и за топлопроводни тръби, слепени с маджун, вместо чрез заварка. Съвсем отделен въпрос е доколко са корозирали през годините при конкретните  експлоатационни условия.

Колко години годност има панелът

Специалисти, осъществявали панелното строителство, разказват, че при социализма имало наредба, в която амортизационният срок на годност на сглобяемите панелни блокове бил определен на 70 години. Но на много места ще срещнете посочен срок на годност 50 години, а на други – 100.

Къде е истината?

Може и да е имало някога наредба, която да е определяла годността на панела на 70 години. Но според действащата Наредба №3 от 21 юли 2004 г. за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях „проектният експлоатационен срок на конструкции на жилищни, обществени, производствени и други сгради и съоръжения“ е 50 години. Срокът е валиден за всички типове строителство – включително тухла и панел (ако някой реши да строи отново по този начин).

Това не означава, че съответните сгради ще паднат на 50тата година от построяването си и за един миг ще изчезнат най-масовите двустайни и тристайни апартаменти у нас. Означава само, че остатъчният им живот ще бъде силно намалял и ще са необходими сериозни мерки по поддръжката им.

Има ли разлика между гаранционен срок, срок на годност и живот на панела

Въпреки че когато четете разпалените спорове по форумите или изказвания на различни специалисти по темата, може да останете с впечатление, че става дума за едно и също, оказва се, че понятията са доста различни. За срока на годност  вече стана дума.

Какво е гаранционен срок на сграда

Това е времето, в което изпълнителят поема ангажимента да отстрани така наречените  скрити дефекти за своя сметка. Безсмислено е да се говори за гаранционен срок при панела. Дори за новите сгради актуалната Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти предвижда „за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях – 10 години“.

Продължителността на живот на една сграда

Тя е различна във всеки отделен случай и съвсем не зависи само от конструкцията на сградата, използваните материали, качеството на строителството. В много голяма степен се определя от качеството на поддръжката ѝ. Така може да се окаже, че при добри грижи панелът е с по-дълъг живот от тухлено строителство на същите години.

Как може да бъде удължен животът на панела

Поради масовостта на жилищата, панелно строителство, това е въпрос който вълнува мнозина – не само собственици, но и такива, които тепърва искат да купят двустайни и тристайни апартаменти – панел.

Понеже основният проблем при него идва от възможността за корозиране на заварките, препоръчително е преди края на срока на годност те да бъдат обследвани, при нужда – разкрити и обновени – включително антикорозионно защитени. На практика – в това се състои и същинското сканиране на блоковете-ветерани. Така са постъпили в Германия и в други страни, където обаче панелът е останал общински. С колко точно това удължава годността му? При всички случаи за още няколко десетилетия – поне за още едно поколение.

Санирането, такова, каквото се случва у нас, повишава енергийната ефективност на панелните апартаменти, но няма пряка връзка с удължаване живота на панела. Разбира се, изолацията защитава здравите заварки от влиянието на климатичните условия, но само здравите – няма отношение към вече корозиралите и към тези с лошо качество.

Смяната на В и К инсталацията е другият съществен фактор за удължаване годността на панела. Постоянните течове водят до корозия. Особено опасно е, когато течовете и проблемната канализация мокрят непрекъснато основите и предизвикват слягане на почвата. Това е рисково и наистина създава условия за преждевременно разрушаване не само на панелното строителство.

Задължителни са периодичните ремонти на покрива и поддръжката на външните стени. Най-добре е те да се топло- и хидроизолират, за да е защитена конструкцията като цяло и заварките в частност. Всяко премахване на стени, колони и трегери отслабва чувствително надеждността и намалява устойчивостта и сигурността на панелните сгради.

Все пак – струва ли си да купите панел? Зависи как са се грижили за него. Само ако предварително проучите добре обстоятелствата, ще можете да вземете правилно решение!

Автор: Ivanka Mogilska от Свободна практика
На една стъпка от новия дом – www.netimo.bg