През първото тримесечие на 2018 г. е започнал строежът на 723 жилищни сгради с 4157 жилища в тях, показват данни на НСИ

Продължава да расте броят на издадените разрешителни за строеж, като за периода януари-март 2018 г. те се увеличават с 6,3% спрямо година по-рано. Жилищата в одобрените сгради се увеличават с 33,1% през първото тримесечие на годината, а разгънатата им застроена площ е повече с 37,1%. Това става ясно от данни на Националния статистически институт (НСИ), публикувани днес.

Общо за трите месеца разрешение за изграждане са получили 1162 сгради. През миналата година те са били 1093, а през 2016 г. – 993.

Разрешителните за строеж се увеличават с 6,3% за първото тримесечие на 2018 г.

В същото време намаляват (спрямо година по-рано) издадените разрешителни за строеж на административни и други видове сгради съответно с 10,3 и 10,1%

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 10,3%, жилищата в тях – с 14,7%, а общата им застроена площ – с 9,8%, показват още данните.

Традиционно най-много разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) – 205, Пловдив – 176, Варна – 108, и Бургас – 102. Съответно и най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) – 2 337, Пловдив – 1 355, Бургас – 754, и Варна – 687.

През първото тримесечие на 2018 г. е започнал строежът на 723 жилищни сгради с 4157 жилища в тях и с 476 224 кв.м обща застроена площ, на 18 административни сгради/офиси с 22 623 кв.м застроена площ и на 467 други сгради с 428 856 кв.м площ. Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради са по-малко със 7,2%, жилищата в тях – с 1,4%.

В сравнение с първото тримесечие на 2017 г. в периода януари-март 2018 г. започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 13,1%, жилищата в тях – с 29,2%, а разгънатата им застроена площ – с 16,8%. Според НСИ броят на започнатите административни сгради нараства с 12,5%, докато тяхната реалната застроена площ спада с 61,8%, спрямо година по-рано. За първото тримесечие започнатите други видове сгради са повече с 1,5%, а разгънатата им обща застроена площ – с 47,5%, спрямо същия период на 2017 г.

Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Пловдив – 140 жилищни и 66 други сгради, София (столица) – 123 жилищни, 7 административни и 19 други сгради, Бургас – 91 жилищни, 3 административни и 29 други сгради и Варна – 83 жилищни и 28 други сгради.

Източник: https:// www. investor.bg/bylgariia/451/a/razreshitelnite-za-stroej-se-uvelichavat-s-63-za-pyrvoto-trimesechie-na-2018-g-260474/

Категории: Новини